Effectieve Microorganismen Archieven - GreaterZense
GreaterZense - Look Good Feel Great!

Effectieve Micro-organismen EM

De werking van EM, Effectieve microorganismen fantastisch voor de mens en dat niet alleen! Een mooiere tuin, lekkerder groenten, meer energie, een grotere oogst, gezonder vee, zuiverder water… zonder gebruik van chemicalien, kunstmest en pesticiden …… dit alles is te bereiken met eenzelfde middel: effectieve micro-organismen, kortweg EM genoemd. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar EM werkt!

Lees verder